หน้าหลัก

รับทำบัญชีและวางแผนภาษี SMEs

ปัญหาของธุรกิจรายย่อยอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องการทำบัญชี เรื่องการวางแผนภาษี
ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาดังต่อไปนี้ คือ
  • ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี ภาษี
  • ไม่มีเวลาทำบัญชีเอง
  • ไม่มีงบจ้างพนักงานบัญชี
  • ไม่มีที่ปรึกษาการวางแผนทางภาษี

สำนักงานบัญชี เอพี ยินดีให้บริการในส่วนนี้แทนท่าน

บริการของ สำนักงานบัญชี เอพี

  • รับทำบัญชีรายเดือน
  • รับทำบัญชีรายปี
  • รับวางแผนภาษี
  • รับวางระบบบัญชีตั้งแต่เริ่มธุรกิจ หรือ เริ่มธุรกิจไปแล้ว
  • รับจดทะเบียนบริษัท
Copyright © 2019. All rights reserved.