ลอยกระทงเมืองรอง ความสุขยกกำลังสอง

ลอยกระทงเมืองรอง ความสุขยกกำลังสอง ปี 2561

เที่ยว

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

ประกอบด้วย: กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ภาคอีสาน 18 จังหวัด

ประกอบด้วย: กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 7 จังหวัด

ประกอบด้วย: ชัยนาท ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ประกอบด้วย: จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

ภาคใต้ 9 จังหวัด

ประกอบด้วย: ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ระนอง ยะลา และสตูล

จ่าย

1. ค่าที่พักโรงแรม
2. ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
3. ค่าแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว
4. ค่าที่พักสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

เก็บเอกสารหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

  • ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ วัน เดือน ปีที่จ่าย
  • ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย

ได้ สิทธิยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ลอยกระทง เมืองรอง ลดหย่อยภาษี

Copyright © 2019. All rights reserved.