บริการของเรา

สำนักงานบัญชี เอพี 

รับทำบัญชีและให้คำแนะนำแนวทางการทำบัญชีที่ถูกต้อง

รับทำบัญชีรายเดือน

คิดค่าทำบัญชี เป็นเดือนละครั้ง เก็บเอกสารจัดทำบัญชียื่นแบบภาษีของรอบเดือน

รับทำบัญชีรายปี

คิดค่าทำบัญชี เป็นเหมาจ่ายเป็นรายปี ข้อดีคือ ราคาทำบัญชีจะถูกกว่ารายเดือน

รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี  เพื่อการทำบัญชีที่ถูกต้อง อาจเข้าไปดูระบบงานบัญชีเป็นรายครั้งตามแต่ตกลง

รับวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่พึ่งเริ่มธุรกิจ หรือ เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่พบปัญหา

รับจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน

  • บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วน
  • บริการจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการด้านภาษี

  • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 1,3,53
  • บริการยื่นแบบภาษี ภ.พ 30
  • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 51,50
  • บริการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด 91,90
Copyright © 2019. All rights reserved.